Контакти

Адрес:
п.к. 2000, гр. Самоков, ул. ”Бачо Киро” № 1
тел.  (0722) 66 125 ; 66 411
факс: (0722) 66 125; 66 411
e-mail: samokov-rs@justice.bg
web site: www.rs-samokov.org

 


СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ:

Административен секретар:
Антоанета Чакалова
тел. (0722) 66 125

Счетоводство и Каса:
Красимир Волев
тел. (0722) 66 411

Зав. адм. служба - канцелария:
Виолетка Цветкова
тел. (0722) 66 173

Съдебни Секретари:
Дарина Николова
Параскева Георгиева
тел. (0722) 66 710

Йорданка Малинова
Антоанета Чакалова
Екатерина Атанасова
тел. (0722) 66 711

Секретар СИС:
Мария Лухова
тел. (0722) 66 211
e-mail: sis@rs-samokov.org

Деловодство:
Любляна Миркова
Емилия Генова
тел. (0722) 66 173

Регистратура и Бюро „Съдимост”
Мариана Туджарска
тел. (0722) 66 211

Призовкар:
Иво Манчев
Румяна Вардарова
тел. (0722) 66 173


Посещения:904343