Проучване на общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт сред гражданите

 1. 1. Били ли сте страна по дело?

  1. 32 (96%)Да
  2. 1 (3%)Не
 2. 2. Имате ли доверие в съдебната система като цяло?

  1. 20 (60%)Да
  2. 6 (18%)По-скоро да
  3. 1 (3%)По-скоро не
  4. 5 (15%)Не
  5. 1 (3%)Не знам
 3. 3. Кои са основните проблеми на съдебната власт според Вас? /Можете да посочите до 3 отговора/

  1. 18 (29%)Недостатъчно познаване на работата на органите на съдебната власт
  2. 7 (11%)Тромавост и бавност на правосъдието
  3. 3 (4%)Липса на прозрачност в работата на съдебната власт
  4. 2 (3%)Недостатъчно добър подбор на магистратите
  5. 1 (1%)Некомпетентност на съдебната администрация
  6. 6 (9%)Податливост на външен натиск
  7. 6 (9%)Съмнения в морала на магистратите
  8. 9 (14%)Наличие на корупция
  9. 5 (8%)Негативна роля на медиите
  10. 2 (3%)Политически натиск
  11. 1 (1%)Лоша работа на МВР и прокуратурата
  12. 1 (1%)Лоша работа на съда
  13. 1 (1%)Липса на справедливост в съдебните актове
  14. 0 (0%)Друго
 4. Имате ли доверие в съда?

  1. 7 (21%)Да
  2. 13 (39%)По-скоро да
  3. 10 (30%)По-скоро не
  4. 3 (9%)Не
  5. 0 (0%)Не знам
 5. За работата на съда Вие черпите информация от? /Можете да посочите до 3 отговора/

  1. 20 (55%)Личен опит
  2. 10 (27%)Мнения на познати
  3. 6 (16%)Медийни публикации
  4. 0 (0%)Изказвания на публични личности
  5. 0 (0%)Не познавам работата на съда
  6. 0 (0%)Друго
 6. Имате ли доверие в работата на прокуратурата?

  1. 6 (18%)Да
  2. 10 (30%)По-скоро да
  3. 12 (36%)По-скоро не
  4. 5 (15%)Не
  5. 0 (0%)Не знам
 7. За работата на прокуратурата Вие черпите информация от? /Можете да посочите до 3 отговора/

  1. 28 (59%)Личен опит
  2. 7 (14%)Мнения на познати
  3. 7 (14%)Медийни публикации
  4. 5 (10%)Изказвания на публични личности
  5. 0 (0%)Не познавам работата на съда
  6. 0 (0%)Друго
 8. Информирани ли сте за работата на Висшия съдебен съвет?

  1. 26 (78%)Да
  2. 2 (6%)Да, но недостатъчно
  3. 4 (12%)Не, не съм информиран/а
  4. 1 (3%)Не мога да преценя
  5. 0 (0%)Не знам какво е Висш съдебен съвет
 9. Информирани ли сте в за работата на съда?

  1. 27 (81%)Да
  2. 6 (18%)Да, но недостатъчно
  3. 0 (0%)Не, не съм информиран/а
  4. 0 (0%)Не мога да преценя
 10. Информирани ли сте в за работата на прокуратурата?

  1. 25 (75%)Да
  2. 3 (9%)Да, но недостатъчно
  3. 5 (15%)Не, не съм информиран/а
  4. 0 (0%)Не мога да преценя
 11. Как се информирате за работата на съдебната власт в България? /Можете да посочите до 3 отговора/

  1. 21 (41%)От електронните медии
  2. 7 (13%)От телевизията
  3. 4 (7%)От интернет страницата на ВСС
  4. 1 (1%)От вестници
  5. 0 (0%)От радиото
  6. 10 (19%)От личен опит
  7. 6 (11%)От близки и познати
  8. 0 (0%)Не се информирам/ не ме интересува
  9. 2 (3%)Друго
 12. ХАРАКТЕРИСТИКА НА АНКЕТИРАНИЯ - Образование:

  1. 27 (81%)Висше - юридическо
  2. 6 (18%)Висше – различно от юридическо
  3. 0 (0%)Средно
  4. 0 (0%)Основно
 13. Пол:

  1. 22 (66%)Мъж
  2. 11 (33%)Жена
 14. Възраст:

  1. 20 (60%)До 35 години
  2. 8 (24%)Между 35 и 50 години
  3. 4 (12%)Между 51 и 60 години
  4. 1 (3%)Над 60 години
 15. Социално положение:

  1. 23 (69%)Служител
  2. 5 (15%)Собствен бизнес – самонает и самоосигурен
  3. 4 (12%)Учащ, студент
  4. 0 (0%)Пенсионер
  5. 0 (0%)Домакиня
  6. 1 (3%)Друго
 16. Отрасъл, в които работите:

  1. 19 (57%)Съдебна система
  2. 4 (12%)Администрация – общинска, държавна извън съдебната система
  3. 3 (9%)Услуги, търговия, банки, застраховане
  4. 0 (0%)Медия
  5. 0 (0%)НПО – Неправителствен сектор
  6. 7 (21%)Друго
 17. Местожителство:

  1. 24 (72%)София
  2. 2 (6%)Областен център
  3. 7 (21%)Град
  4. 0 (0%)Село

Посещения:880750