Проучване на общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт сред гражданите

 1. 1. Били ли сте страна по дело?

  1. 30 (96%)Да
  2. 1 (3%)Не
 2. 2. Имате ли доверие в съдебната система като цяло?

  1. 20 (64%)Да
  2. 5 (16%)По-скоро да
  3. 1 (3%)По-скоро не
  4. 4 (12%)Не
  5. 1 (3%)Не знам
 3. 3. Кои са основните проблеми на съдебната власт според Вас? /Можете да посочите до 3 отговора/

  1. 18 (32%)Недостатъчно познаване на работата на органите на съдебната власт
  2. 5 (8%)Тромавост и бавност на правосъдието
  3. 3 (5%)Липса на прозрачност в работата на съдебната власт
  4. 2 (3%)Недостатъчно добър подбор на магистратите
  5. 1 (1%)Некомпетентност на съдебната администрация
  6. 4 (7%)Податливост на външен натиск
  7. 6 (10%)Съмнения в морала на магистратите
  8. 8 (14%)Наличие на корупция
  9. 4 (7%)Негативна роля на медиите
  10. 2 (3%)Политически натиск
  11. 1 (1%)Лоша работа на МВР и прокуратурата
  12. 1 (1%)Лоша работа на съда
  13. 1 (1%)Липса на справедливост в съдебните актове
  14. 0 (0%)Друго
 4. Имате ли доверие в съда?

  1. 7 (22%)Да
  2. 12 (38%)По-скоро да
  3. 9 (29%)По-скоро не
  4. 3 (9%)Не
  5. 0 (0%)Не знам
 5. За работата на съда Вие черпите информация от? /Можете да посочите до 3 отговора/

  1. 18 (54%)Личен опит
  2. 10 (30%)Мнения на познати
  3. 5 (15%)Медийни публикации
  4. 0 (0%)Изказвания на публични личности
  5. 0 (0%)Не познавам работата на съда
  6. 0 (0%)Друго
 6. Имате ли доверие в работата на прокуратурата?

  1. 6 (19%)Да
  2. 10 (32%)По-скоро да
  3. 10 (32%)По-скоро не
  4. 5 (16%)Не
  5. 0 (0%)Не знам
 7. За работата на прокуратурата Вие черпите информация от? /Можете да посочите до 3 отговора/

  1. 27 (62%)Личен опит
  2. 6 (13%)Мнения на познати
  3. 6 (13%)Медийни публикации
  4. 4 (9%)Изказвания на публични личности
  5. 0 (0%)Не познавам работата на съда
  6. 0 (0%)Друго
 8. Информирани ли сте за работата на Висшия съдебен съвет?

  1. 25 (80%)Да
  2. 2 (6%)Да, но недостатъчно
  3. 4 (12%)Не, не съм информиран/а
  4. 0 (0%)Не мога да преценя
  5. 0 (0%)Не знам какво е Висш съдебен съвет
 9. Информирани ли сте в за работата на съда?

  1. 26 (83%)Да
  2. 5 (16%)Да, но недостатъчно
  3. 0 (0%)Не, не съм информиран/а
  4. 0 (0%)Не мога да преценя
 10. Информирани ли сте в за работата на прокуратурата?

  1. 24 (77%)Да
  2. 2 (6%)Да, но недостатъчно
  3. 5 (16%)Не, не съм информиран/а
  4. 0 (0%)Не мога да преценя
 11. Как се информирате за работата на съдебната власт в България? /Можете да посочите до 3 отговора/

  1. 20 (43%)От електронните медии
  2. 6 (13%)От телевизията
  3. 4 (8%)От интернет страницата на ВСС
  4. 1 (2%)От вестници
  5. 0 (0%)От радиото
  6. 8 (17%)От личен опит
  7. 5 (10%)От близки и познати
  8. 0 (0%)Не се информирам/ не ме интересува
  9. 2 (4%)Друго
 12. ХАРАКТЕРИСТИКА НА АНКЕТИРАНИЯ - Образование:

  1. 26 (83%)Висше - юридическо
  2. 5 (16%)Висше – различно от юридическо
  3. 0 (0%)Средно
  4. 0 (0%)Основно
 13. Пол:

  1. 20 (64%)Мъж
  2. 11 (35%)Жена
 14. Възраст:

  1. 19 (61%)До 35 години
  2. 8 (25%)Между 35 и 50 години
  3. 3 (9%)Между 51 и 60 години
  4. 1 (3%)Над 60 години
 15. Социално положение:

  1. 21 (67%)Служител
  2. 5 (16%)Собствен бизнес – самонает и самоосигурен
  3. 4 (12%)Учащ, студент
  4. 0 (0%)Пенсионер
  5. 0 (0%)Домакиня
  6. 1 (3%)Друго
 16. Отрасъл, в които работите:

  1. 19 (61%)Съдебна система
  2. 3 (9%)Администрация – общинска, държавна извън съдебната система
  3. 2 (6%)Услуги, търговия, банки, застраховане
  4. 0 (0%)Медия
  5. 0 (0%)НПО – Неправителствен сектор
  6. 7 (22%)Друго
 17. Местожителство:

  1. 24 (77%)София
  2. 1 (3%)Областен център
  3. 6 (19%)Град
  4. 0 (0%)Село

Посещения:705457