Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
09/10/2018 11:00 1 678/2017 Наказателно 2 Трифонова
08/10/2018 14:45 3 159/2018 Наказателно 5 Чавеев
08/10/2018 14:30 5 299/2018 Наказателно 5 Чавеев
08/10/2018 14:15 4 298/2018 Наказателно 5 Чавеев
08/10/2018 11:15 2 699/2012 Гражданско 5 Чавеев
08/10/2018 10:30 1 458/2015 Гражданско 5 Чавеев
03/10/2018 11:00 1 9/2018 Гражданско 1 Павлов
02/10/2018 11:45 3 314/2018 Наказателно 2 Трифонова
02/10/2018 11:30 4 296/2018 Наказателно 2 Трифонова
02/10/2018 11:00 2 273/2018 Наказателно 2 Трифонова
02/10/2018 10:15 1 1472/2017 Гражданско 2 Трифонова
01/10/2018 14:30 2 478/2015 Наказателно 5 Чавеев
01/10/2018 13:30 4 88/2018 Наказателно 5 Чавеев
01/10/2018 11:15 3 13/2015 Гражданско 5 Чавеев
01/10/2018 11:00 7 848/2017 Гражданско 5 Чавеев

Посещения:705455