Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
14/12/2017 14:00 2 182/2016 Наказателно 3 Стойчев
14/12/2017 11:30 1 426/2013 Гражданско 3 Стойчев
11/12/2017 14:00 2 538/2016 Наказателно 5 Чавеев
11/12/2017 11:00 1 520/2016 Гражданско 5 Чавеев
05/12/2017 13:30 2 513/2017 Наказателно 2 Трифонова
05/12/2017 10:30 1 440/2015 Гражданско 2 Трифонова
04/12/2017 10:30 1 882/2017 Гражданско 5 Чавеев
30/11/2017 10:45 1 1016/2017 Гражданско 3 Стойчев
28/11/2017 11:30 2 333/2016 Наказателно 2 Трифонова
28/11/2017 10:45 1 624/2017 Гражданско 2 Трифонова
27/11/2017 14:00 3 153/2017 Наказателно 5 Чавеев
27/11/2017 13:30 6 256/2017 Наказателно 5 Чавеев
27/11/2017 11:15 5 131/2017 Гражданско 5 Чавеев
27/11/2017 10:45 2 750/2016 Гражданско 5 Чавеев
27/11/2017 10:30 1 778/2015 Гражданско 5 Чавеев

Посещения:615908