Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
04/02/2020 11:30 3 306/2019 Наказателно 2 Трифонова
04/02/2020 10:15 1 61/2019 Гражданско 2 Трифонова
04/02/2020 10:15 2 428/2018 Гражданско 2 Трифонова
28/01/2020 14:30 11 590/2018 Наказателно 2 Трифонова
28/01/2020 14:15 10 200/2019 Наказателно 2 Трифонова
28/01/2020 13:30 2 476/2019 Наказателно 2 Трифонова
28/01/2020 13:00 6 888/2019 Гражданско 2 Трифонова
28/01/2020 11:30 9 656/2018 Гражданско 2 Трифонова
28/01/2020 11:00 4 482/2019 Наказателно 2 Трифонова
28/01/2020 10:45 3 478/2019 Наказателно 2 Трифонова
28/01/2020 10:30 1 361/2018 Гражданско 2 Трифонова
28/01/2020 10:30 5 1395/2018 Гражданско 2 Трифонова
28/01/2020 10:15 7 637/2019 Гражданско 2 Трифонова
28/01/2020 10:15 8 608/2019 Гражданско 2 Трифонова
27/01/2020 14:15 1 479/2019 Наказателно 5 Чавеев

Посещения:880724