Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
24/09/2019 13:00 7 174/2019 Наказателно 2 Трифонова
24/09/2019 11:30 4 1361/2018 Гражданско 2 Трифонова
24/09/2019 11:00 1 656/2018 Гражданско 2 Трифонова
24/09/2019 10:45 5 542/2018 Наказателно 2 Трифонова
24/09/2019 10:30 3 252/2019 Наказателно 2 Трифонова
24/09/2019 10:15 6 172/2019 Гражданско 2 Трифонова
19/09/2019 11:30 1 714/2018 Гражданско 3 Стойчев
19/09/2019 10:30 2 194/2019 Гражданско 3 Стойчев
18/09/2019 10:55 1 111/2019 Наказателно 1 Павлов
18/09/2019 10:40 2 273/2019 Гражданско 1 Павлов
17/09/2019 13:30 2 572/2018 Наказателно 2 Трифонова
17/09/2019 13:30 8 474/2018 Гражданско 2 Трифонова
17/09/2019 13:00 7 713/2018 Гражданско 2 Трифонова
17/09/2019 11:30 6 154/2018 Гражданско 2 Трифонова
17/09/2019 11:00 3 969/2014 Гражданско 2 Трифонова

Посещения:828950