Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
25/02/2020 10:30 4 583/2019 Наказателно 2 Трифонова
24/02/2020 14:00 5 6/2020 Наказателно 5 Чавеев
24/02/2020 13:45 8 21/2020 Наказателно 5 Чавеев
24/02/2020 13:30 7 315/2019 Наказателно 5 Чавеев
24/02/2020 13:15 3 584/2019 Наказателно 5 Чавеев
24/02/2020 11:15 7 7/2019 Гражданско 5 Чавеев
24/02/2020 10:45 2 737/2019 Гражданско 5 Чавеев
24/02/2020 10:30 6 458/2015 Гражданско 5 Чавеев
24/02/2020 10:15 1 679/2019 Гражданско 5 Чавеев
20/02/2020 14:00 6 11/2020 Наказателно 3 Стойчев
20/02/2020 13:50 7 13/2020 Наказателно 3 Стойчев
20/02/2020 13:30 4 581/2019 Наказателно 3 Стойчев
20/02/2020 11:45 3 696/2019 Гражданско 3 Стойчев
20/02/2020 11:30 2 622/2019 Гражданско 3 Стойчев
20/02/2020 11:15 1 589/2019 Гражданско 3 Стойчев

Посещения:904336