Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
07/11/2019 14:15 9 223/2019 Наказателно 3 Стойчев
07/11/2019 14:00 4 276/2019 Наказателно 3 Стойчев
07/11/2019 13:50 3 290/2019 Наказателно 3 Стойчев
07/11/2019 13:40 2 289/2019 Наказателно 3 Стойчев
07/11/2019 13:30 1 166/2019 Наказателно 3 Стойчев
07/11/2019 11:30 11 425/2019 Наказателно 3 Стойчев
07/11/2019 11:15 5 1604/2017 Гражданско 3 Стойчев
07/11/2019 11:00 7 499/2019 Гражданско 3 Стойчев
07/11/2019 10:45 8 260/2019 Гражданско 3 Стойчев
06/11/2019 10:55 4 381/2018 Гражданско 1 Павлов
06/11/2019 10:50 7 424/2019 Наказателно 1 Павлов
06/11/2019 10:45 1 1029/2017 Гражданско 1 Павлов
06/11/2019 10:45 5 404/2018 Гражданско 1 Павлов
06/11/2019 10:45 6 587/2019 Гражданско 1 Павлов
06/11/2019 10:45 9 228/2019 Гражданско 1 Павлов

Посещения:865883