Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
17/09/2019 10:45 5 105/2019 Наказателно 2 Трифонова
17/09/2019 10:30 1 143/2019 Наказателно 2 Трифонова
17/09/2019 10:15 4 361/2018 Гражданско 2 Трифонова
16/09/2019 14:00 2 254/2019 Наказателно 5 Чавеев
16/09/2019 13:45 1 253/2019 Наказателно 5 Чавеев
04/09/2019 13:30 4 108/2019 Наказателно 1 Павлов
04/09/2019 11:00 6 1126/2017 Гражданско 1 Павлов
04/09/2019 10:50 1 1081/2018 Гражданско 1 Павлов
04/09/2019 10:45 2 842/2015 Гражданско 1 Павлов
04/09/2019 10:45 3 1029/2017 Гражданско 1 Павлов
04/09/2019 10:45 7 154/2019 Гражданско 1 Павлов
04/09/2019 10:35 5 173/2019 Наказателно 1 Павлов
28/08/2019 11:10 3 247/2019 Наказателно 1 Павлов
28/08/2019 10:55 2 65/2019 Наказателно 1 Павлов
28/08/2019 10:30 1 207/2019 Наказателно 1 Павлов

Посещения:828944