Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
18/07/2019 14:30 8 12/2019 Наказателно 3 Стойчев
18/07/2019 14:00 3 466/2018 Наказателно 3 Стойчев
18/07/2019 13:30 2 443/2018 Наказателно 3 Стойчев
18/07/2019 13:30 4 39/2019 Наказателно 3 Стойчев
18/07/2019 13:15 9 223/2019 Наказателно 3 Стойчев
18/07/2019 11:30 1 244/2019 Наказателно 3 Стойчев
18/07/2019 11:15 6 75/2018 Гражданско 3 Стойчев
18/07/2019 11:00 5 91/2019 Наказателно 3 Стойчев
18/07/2019 10:45 7 260/2019 Гражданско 3 Стойчев
18/07/2019 10:30 10 1270/2018 Гражданско 3 Стойчев
18/07/2019 10:20 11 572/2019 Гражданско 3 Стойчев
18/07/2019 10:10 13 360/2019 Гражданско 3 Стойчев
18/07/2019 10:00 12 1111/2018 Гражданско 3 Стойчев
11/07/2019 13:40 9 1325/2018 Гражданско 3 Стойчев
11/07/2019 13:30 8 155/2019 Гражданско 3 Стойчев

Посещения:828947