Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
12/02/2019 14:00 5 631/2018 Наказателно 2 Трифонова
12/02/2019 13:30 3 545/2018 Наказателно 2 Трифонова
12/02/2019 13:15 7 1082/2018 Гражданско 2 Трифонова
12/02/2019 11:30 6 1006/2018 Гражданско 2 Трифонова
12/02/2019 11:15 1 480/2018 Гражданско 2 Трифонова
12/02/2019 11:00 2 1016/2018 Гражданско 2 Трифонова
12/02/2019 10:15 4 910/2018 Гражданско 2 Трифонова
11/02/2019 15:00 2 69/2017 Наказателно 5 Чавеев
11/02/2019 14:30 3 524/2018 Наказателно 5 Чавеев
11/02/2019 14:00 1 608/2018 Наказателно 5 Чавеев
11/02/2019 13:30 5 613/2018 Наказателно 5 Чавеев
11/02/2019 11:00 4 334/2018 Гражданско 5 Чавеев
11/02/2019 10:30 8 1068/2018 Гражданско 5 Чавеев
11/02/2019 10:15 6 1129/2018 Гражданско 5 Чавеев
11/02/2019 10:00 7 1192/2018 Гражданско 5 Чавеев

Посещения:779000