Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
11/02/2020 15:00 5 562/2019 Наказателно 2 Трифонова
11/02/2020 14:30 10 452/2019 Наказателно 2 Трифонова
11/02/2020 13:30 3 238/2019 Наказателно 2 Трифонова
11/02/2020 13:15 2 519/2019 Наказателно 2 Трифонова
11/02/2020 13:15 6 561/2019 Наказателно 2 Трифонова
11/02/2020 13:00 9 448/2019 Наказателно 2 Трифонова
11/02/2020 11:30 1 505/2019 Наказателно 2 Трифонова
11/02/2020 11:00 8 342/2019 Гражданско 2 Трифонова
11/02/2020 10:30 7 154/2018 Гражданско 2 Трифонова
10/02/2020 14:30 3 8/2020 Наказателно 5 Чавеев
10/02/2020 14:30 4 243/2019 Наказателно 5 Чавеев
10/02/2020 11:00 2 576/2019 Гражданско 5 Чавеев
10/02/2020 10:00 1 1027/2019 Гражданско 5 Чавеев
06/02/2020 13:50 1 223/2019 Наказателно 3 Стойчев
06/02/2020 13:40 5 550/2019 Наказателно 3 Стойчев

Посещения:904332