Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
06/02/2020 13:30 4 555/2019 Наказателно 3 Стойчев
06/02/2020 11:45 11 610/2019 Гражданско 3 Стойчев
06/02/2020 11:30 2 563/2019 Наказателно 3 Стойчев
06/02/2020 11:15 3 565/2019 Наказателно 3 Стойчев
06/02/2020 11:00 9 1010/2019 Гражданско 3 Стойчев
06/02/2020 10:45 10 664/2019 Гражданско 3 Стойчев
06/02/2020 10:30 8 1050/2019 Гражданско 3 Стойчев
06/02/2020 10:20 7 343/2019 Гражданско 3 Стойчев
06/02/2020 10:10 6 1116/2019 Гражданско 3 Стойчев
05/02/2020 11:15 3 531/2019 Наказателно 1 Павлов
05/02/2020 11:15 4 548/2019 Наказателно 1 Павлов
05/02/2020 10:40 5 582/2019 Наказателно 1 Павлов
05/02/2020 10:35 1 60/2019 Гражданско 1 Павлов
05/02/2020 10:30 2 571/2019 Наказателно 1 Павлов
04/02/2020 14:30 9 353/2019 Наказателно 2 Трифонова

Посещения:904301