Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
01/10/2019 13:30 1 513/2015 Наказателно 2 Трифонова
01/10/2019 13:30 7 484/2019 Гражданско 2 Трифонова
01/10/2019 13:00 6 1066/2018 Гражданско 2 Трифонова
01/10/2019 11:30 3 530/2018 Гражданско 2 Трифонова
01/10/2019 11:30 8 380/2019 Гражданско 2 Трифонова
01/10/2019 11:30 9 698/2019 Гражданско 2 Трифонова
01/10/2019 11:00 2 18/2018 Гражданско 2 Трифонова
01/10/2019 10:30 4 220/2019 Наказателно 2 Трифонова
01/10/2019 10:15 5 1395/2018 Гражданско 2 Трифонова
30/09/2019 14:30 5 29/2019 Наказателно 5 Чавеев
30/09/2019 14:15 10 217/2019 Наказателно 5 Чавеев
30/09/2019 13:30 11 1073/2018 Гражданско 5 Чавеев
30/09/2019 13:15 3 265/2019 Наказателно 5 Чавеев
30/09/2019 11:45 6 167/2019 Наказателно 5 Чавеев
30/09/2019 11:15 7 940/2018 Гражданско 5 Чавеев

Посещения:850625