Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
17/02/2010 09:45 8 75/2010 Наказателно 2 Шойлекова - Маринова
17/02/2010 09:30 7 74/2010 Наказателно 2 Шойлекова - Маринова
16/02/2010 16:45 9 99/2010 Наказателно 4 Иванова
16/02/2010 15:00 1 93/2010 Наказателно 4 Иванова
16/02/2010 15:00 2 94/2010 Наказателно 4 Иванова
16/02/2010 13:30 6 392/2009 Наказателно 2 Шойлекова - Маринова
16/02/2010 11:00 5 135/2006 Гражданско 2 Шойлекова - Маринова
16/02/2010 10:45 4 665/2009 Гражданско 2 Шойлекова - Маринова
16/02/2010 10:00 3 458/2009 Гражданско 2 Шойлекова - Маринова
16/02/2010 09:45 2 517/2009 Наказателно 2 Шойлекова - Маринова
16/02/2010 09:30 1 203/2009 Гражданско 2 Шойлекова - Маринова
15/02/2010 14:30 12 148/2009 Наказателно 5 Чавеев
15/02/2010 14:00 11 560/2009 Наказателно 5 Чавеев
15/02/2010 13:45 10 540/2009 Наказателно 5 Чавеев
15/02/2010 13:30 9 541/2009 Наказателно 5 Чавеев

Посещения:873163