Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
26/01/2010 13:30 7 466/2009 Наказателно 2 Шойлекова - Маринова
26/01/2010 10:30 5 367/2009 Наказателно 2 Шойлекова - Маринова
26/01/2010 10:15 4 373/2009 Наказателно 2 Шойлекова - Маринова
26/01/2010 09:45 2 163/2009 Гражданско 2 Шойлекова - Маринова
26/01/2010 09:30 1 475/2009 Наказателно 2 Шойлекова - Маринова
25/01/2010 14:30 12 424/2009 Наказателно 5 Чавеев
25/01/2010 14:00 12 507/2009 Наказателно 5 Чавеев
25/01/2010 13:45 11 498/2009 Наказателно 5 Чавеев
25/01/2010 13:30 10 497/2009 Наказателно 5 Чавеев
25/01/2010 13:15 9 488/2009 Наказателно 5 Чавеев
25/01/2010 11:30 7 528/2009 Наказателно 5 Чавеев
25/01/2010 11:30 8 559/2009 Наказателно 5 Чавеев
25/01/2010 11:15 6 433/2009 Наказателно 5 Чавеев
25/01/2010 11:00 5 486/2009 Наказателно 5 Чавеев
25/01/2010 10:30 4 102/2009 Гражданско 5 Чавеев

Посещения:865879