Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
18/03/2010 13:00 4 7/2010 Наказателно 3 Стойчев
18/03/2010 11:00 7 89/2010 Наказателно 3 Стойчев
18/03/2010 10:30 8 27/2010 Наказателно 3 Стойчев
18/03/2010 10:15 3 842/2009 Гражданско 3 Стойчев
18/03/2010 10:10 5 14/2010 Наказателно 3 Стойчев
18/03/2010 10:00 9 98/2010 Наказателно 3 Стойчев
18/03/2010 09:50 10 104/2010 Наказателно 3 Стойчев
18/03/2010 09:40 11 110/2010 Наказателно 3 Стойчев
18/03/2010 09:30 12 100/2010 Наказателно 3 Стойчев
17/03/2010 10:30 2 136/2008 Гражданско 2 Шойлекова - Маринова
17/03/2010 10:15 5 299/2006 Гражданско 2 Шойлекова - Маринова
17/03/2010 10:00 1 524/2009 Наказателно 2 Шойлекова - Маринова
17/03/2010 09:45 3 19/2010 Гражданско 2 Шойлекова - Маринова
17/03/2010 09:30 4 823/2009 Гражданско 2 Шойлекова - Маринова
16/03/2010 13:30 11 46/2009 Наказателно 2 Шойлекова - Маринова

Посещения:904297