Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
26/02/2010 11:00 10 106/2010 Наказателно 4 Иванова
26/02/2010 10:45 3 635/2008 Гражданско 4 Иванова
26/02/2010 10:30 2 279/2009 Гражданско 4 Иванова
26/02/2010 10:30 9 773/2009 Гражданско 4 Иванова
26/02/2010 10:15 8 66/2009 Гражданско 4 Иванова
26/02/2010 10:00 1 468/2007 Гражданско 4 Иванова
24/02/2010 14:00 9 107/2010 Наказателно 5 Чавеев
24/02/2010 13:30 8 91/2010 Наказателно 5 Чавеев
24/02/2010 11:15 5 555/2009 Наказателно 4 Иванова
24/02/2010 11:00 2 523/2009 Наказателно 4 Иванова
24/02/2010 11:00 3 549/2009 Наказателно 5 Чавеев
24/02/2010 11:00 4 572/2009 Наказателно 3 Стойчев
24/02/2010 10:45 1 684/2009 Гражданско 4 Иванова
24/02/2010 09:45 6 4/2010 Гражданско 2 Шойлекова - Маринова
24/02/2010 09:30 7 687/2009 Гражданско 2 Шойлекова - Маринова

Посещения:904309